Основно училище Васил Левски с.Устрен, общ.Джебел

Прием на ученици за учебната 2021/2022г.

На тази страница ще получите информация за приема на ученици за учебната 2021/2022г.